Databeskyttelsespolitik

Kontakt:
Blueprint Learning har udpeget en DPO der er ansvarligfor al kundevendt kontakt i forbindelse med datasikkerhed på alle dets vertikaler i henhold til alle relevante, gældende regulativer. Man kan kontakte Blueprint Learning via følgende information:

Blueprint Learning ApS
Gammel Mønt 4
1117 København
Telefon: 70205770
Email: kontakt@blueprintlearning.dk

Spørgsmål med direkte relation til datasikkerhed o.l.kan sendes til security@blueprintlearning.dk 

1.    Databeskyttelse generelt

1.1.    I forbindelse med brug af Dentakurser.dk behandler Blueprint Learning ApS, CVR nr.36083751, personhenførbare oplysninger (persondata), og har derfor vedtaget denne databeskyttelsespolitik, der beskriver, hvorledes dine data behandles og hvilke rettigheder du har som registreret. 

1.2.   Dentakurser.dk arbejder som udgangspunkt ud fra et dataminimeringsprincip, men er nødt til at behandler en række almindelige persondata for at kunne levere en platform der står til mål med slutbrugernes behov. Således behandler vi:

-         Navn
-         Kontaktoplysninger
-         Virksomhed
-         Medarbejderstilling
-         Termin for opnåelse af obligatoriske kursuspoint
-         Liste over igangværende og gennemførte kurser
-         Certifikater for gennemførte kurser
-         Testresultater og ratings
-         IP-adresse

Disse data og oplysninger opbevares sammenmed oplysninger om, hvilke produkter kunden har købt, i minimum 5 år fra udgangen af det regnskabsår hvori produktet er købt eller aftalen er ophørt. Data og oplysninger gemmes, jf.bogføringslovens § 10.
Vi behandler ikke særlige persondata. 

1.4.   Dentakurser.dks forpligtelser       

1.4.1.    Dentakurser.dk skal efterleve de til enhver tidgældende persondataretlige forpligtelser. Dentakurser.dk skal således sikre, at behandling udelukkende foretages af databehandlere, der kan stille de fornødne garantier for, at de vil gennemførede passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling opfylder persondatarettens krav og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder. Vores 3. partssoftware leverandører har implementeret både tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre ansvarlighed og sporbarhed ved behandling af persondata. Der føres løbende kontrol med alle databehandlere.

2.   Indsamling af data    

2.1.    Når KUNDEN anvender PRODUKTET, accepterer KUNDEN samtidig, at Dentakurser.dk registrerer data og oplysninger om KUNDEN eller navngivne brugere, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos KUNDEN til brug for behandling af KUNDENs bestilling af materiale.

2.2.    KUNDEN indestår for, at den forudsatte behandling af personoplysninger, som KUNDEN bidrager med, kan ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger og markedsføringsloven, herunder om der fornødent er indhentet samtykke fra KUNDEN eller navngivne brugere, som er enkeltpersoner og/eller medarbejdere hos KUNDEN.

2.3.    Efter endt behandling af de pågældende data og oplysninger er Dentakurser.dk forpligtet til at tilbagelevere oplysningerne til KUNDEN eller destruere data og oplysninger, herunder efter kundens instruks. I alle tilfælde slettes data og oplysninger senest 5 år fra udgangen af det regnskabsår hvori PRODUKTET er købt eller AFTALEN er ophørt.

2.4.    KUNDEN er forpligtet til at friholde Dentakurser.dk for ethvert tab, herunder omkostninger forbundet medførelse af en retssag, som Dentakurser.dk måtte lide på grund af behandling af personoplysninger som KUNDEN har bidraget med, der strider mod lov om behandling af personoplysninger eller markedsføringsloven.

3.    Brugen af data

3.1.    Vi bruger de indsamlede data til at operere, vedligeholde, forbedre alle funktionerne du oplever på Dentakurser.dk. 

3.2.    Vi bruger informationen til udvikling og for at forstå og analysere brugen af Produktet, så vi kan forbedre vores service til den besøgende. Skulle denne proces kræve at Dentakurser.dk arbejder med KUNDENS data, vil denne kun blive brugt i anonym eller aggregeret form. 

3.3.    Kun medarbejdere, hvis arbejde det er at have adgang til KUNDERS data, har adgang. Dette gælder f.eks. support medarbejder. 

4.    Behandling af data

4.1.    Når du lægger indhold, oplysninger eller data på Dentakurser.dk, giver du Dentakurser.dk en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset og overdragelig ret til at bruge materialet med henblik på drift af Dentakurser.dk. Du giver ved din accept af disse vilkår Dentakurser.dk ret til en tilsvarende brug af dine anmeldelser af Dentakurser.dk’s kurser. 

5.    Dine rettigheder

5.1.    Du kan slette din profil ved at henvende dig til vores support på kontakt@blueprintlearning.dk. Du skal være opmærksom på, at alt indhold under din profil kan blive slettet. Selv om din brugerprofil bliver slettet, gemmer vi af regnskabsmæssige hensyn de obligatoriske oplysninger i en periode på op til 5år fra sletningen. Profilen er dog ikke tilgængelig, hverken for dig eller andre brugere.

6.    Brug af 3. partssoftware    

6.1.    Som en del af vores ydelse er vi til tider forpligtede til at videregive persondata til tredjepartssoftware systemer for at understøtte driften af Dentakurser.dk.
Du kan klikke her for at se en komplet oversigt over tredjepartsleverandører.

7.    Sikkerhed

7.1.    For at beskytte dig mod, at uvedkommende kan få adgang til dine persondata, bruger vi it-løsninger, som automatisk sikrer, at al data kun er tilgængelige for relevante personer. 

7.2.    Dentakurser.dk forpligtersig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.  

8.    Cookies

Hos Dentaurser anvender vi cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til atanalysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af voreshjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere oganalysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger,du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis deer strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.
Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside, ved at navigere til det lille ikoni venstre hjørne. Her kan du også finde mere information om hvilke cookies vi anvender.