Ansættelsesretligt Grundkursus I
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-03

Ansættelsesretligt Grundkursus I

3.5 point i Ledelse og klinikdrift

 -  0 anmeldelser

Dette ansættelsesretlige grundkursus har til formål at give en introduktion til og gennemgang af de mest grundlæggende regler og principper i ansættelsesretten, som er styrende for forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder. Kurset er delt op i to moduler.

Modul I indeholder en gennemgang af følgende forhold:

 • Introduktion til ansættelsesrettens regler
 • Aktører inden for ansættelsesretten
 • Hvilke forhold man som arbejdsgiver skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelse af en medarbejder
 • Hvilke krav der stilles til ansættelseskontrakten
 • Hvilke rettigheder og pligter medarbejderen og arbejdsgiveren har under ansættelsesforholdet
 • Hvordan medarbejderens arbejdstid, løn, mv. fastsættes
 • Hvilke regler der gælder ift. medarbejderens ferie
 • Hvordan medarbejderens sygdom håndteres, samt hvilke regler der gælder i den forbindelse
 • Hvilke rettigheder og pligter medarbejderen har ift. barsel
 • Sociale medier i ansættelsesretten
 • Medarbejderrepræsentation

Målgruppe

Kurset henvender sig til tandlæger, tandpersonale og andre med interesse i emnet.

Lektioner

1.  Introduktion til ansættelsesrettens regler og aktører inden for ansættelsesretten

Lektion 1 indeholder en introduktion til de ansættelsesretlige retskilder, herunder de ansættelsesretlige love og kollektive overenskomster. Lektionen gennemgår desuden de mest centrale aktører inden for ansættelsesretten.

32 minutter

2.  Hvilke forhold skal man være opmærksom på i forbindelse med ansættelse af en medarbejder?

Lektionen gennemgår de forhold, som arbejdsgiveren skal være opmærksom ved ansættelse af medarbejder; særligt i forbindelse med annoncering og ansættelsessamtalen. 

et minut

3.  Ansættelseskontrakten samt rettigheder og pligter under ansættelsesforholdet

Denne lektion behandler ansættelseskontakten, og i den forbindelse behandles særligt ansættelsesbevisloven. Lektionen introducerer desuden den arbejdsretlige regel om arbejdsgiverens ledelsesret, herunder dens udstrækning og sanktionering ved overskridelse.

ca. en time

4.  Medarbejderens arbejdstid herunder løn, ferie, sygdom og barsel

Lektionen introducerer reglerne om arbejdstid og løn. Herudover gennemgås reglerne om ferie, hvordan medarbejderes sygdom skal håndteres, samt hvilke regler, der gælder i den forbindelse. Afslutningsvis gennemgås det, hvilke rettigheder og pligter en medarbejder har i forbindelse med barsel. Lektionen indeholder også en introduktion til de nye orlovsregler.

ca. en time

5.  Sociale medier i ansættelsesretten

Lektionen gennemgår sociale medier i ansættelsesretten. Lektionen behandler bl.a. loyalitetspligtens og decorumkravets betydning i denne forbindelse.

28 minutter

6.  Medarbejderrepræsentation

Denne lektion omhandler medarbejderrepræsentation. Lektionen gennemgår reglerne, der gælder for samarbejdsudvalg, informations- og høringsudvalg, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, arbejdsmiljøudvalg og tillidsrepræsentanter. I den forbindelse gennemgås også særlige regler om opsigelsesbeskyttelse.

27 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
799,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Køb Personligt medlemsskab (DKK 799,00)
 • Sikker betaling gennem Stripe
 • Support alle ugens dage kl. 9-16
 • Afspil på computer, telefon eller tablet

Anne Marie Abrahamson

Anne Marie Abrahamson

Advokat (L) og Partner hos Lundgrens

Anne Marie Abrahamson er en fagligt anerkendt advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret. Hun yder rådgivning til såvel danske som internationale klienter inden for alle områder af ansættelsesretten og har desuden en særlig interesse for offentlig ansættelsesret og persondataret.