Jens Lætgaard

Jens er uddannet tandlæge og laver kirurgiske og implantologiske behandlinger. Han er uddannet tandlæge fra Københavns Universitet i 1997 og videreuddannede sig i 2006 med en diplomuddannelse inden for implantologi fra Royal College of London, og kan derfor kalde sig: Dip Imp. Dent. Advanced Diploma in Implant Dentistry.

Kurser

Behandling af gingivaretraktion

Dette korte kursus viser en gingivaretraktion forårsaget af svigtende orto-retention. Efter ortodonti, hvor 2- rettes ind på plads forsøges retraktionen dækket vha. PRF membraner. Dette suppleres med bindevævstransplantat fra ganen. 

Jens Lætgaard

0 point

Amotio

Det følgende kursus arbejdes der med Amotio og hos flere patienter, hvor Jens Lætgaard viser hvordan man kan sørge for at få rodspidser med og give et overblik over hvordan man på en relativt overskuelig måde kan fjerne de mere besværlige tænder.      

Jens Lætgaard

0.5 point

Retrograd

Det følgende kursus arbejdes der med Amotio og Retrograd hos flere patienter.    

Jens Lætgaard

1 point

Steril rengøring

I dette kursus gennemgåes hvordan man laver korrekt en steril rengøring af sine instumenter, hvordan man sikkert afmonter og fordele diverse dele på instrumenter i de forskellige kurve og beholdere, samt hvordan kurvene sættes i opvaskeren og startes. 

Jens Lætgaard

0 point

Panorama

I det her kursus gennemgåes bl.a. hvordan maskinen indstilles og patienten positioneres, og der gives nogle simple vejledninger i hvordan du opnår bedre kvalitet af panorama røntgen optagelser i hverdagen.

Jens Lætgaard

0 point

CAD/CAM krone

CAD/CAM er et system der kan hjælpe med at designe og udforme perfekte dentalløsninger, såsom eksempelvis kroner, broer, implantater og restaureringer. CAD/CAM øger produktionshastigheden – både når det kommer til selve designprocessen og fremstillingen. Tandlæge Hanne Lollike og tandtekniker Thomas Thomsen gennemgår her i kurset hvordan scanneren virker og hvordan vi bruger den til en krone. 

Hanne Lollike, Jens Lætgaard

1 point

Ortodonti

I dette kursus gennemgår Nimmi Holstein iTero skanneren i forbindelse med en invisalign behandling. 

Nimmi Holstein, Jens Lætgaard

0.5 point

Endodonti

Kasper Busk viser her fra et live show på Scandefa hvordan han arbejder med en tand hårdt ramt med caries. Der bruges kofferdam og diskuteres pros og cons ved reciprokerende udrensningssystem. Oplukningskavitet, Aseptisk arbejdsfelt med kofferdam Verificering af kanalerne Koronal mekanisk udrensning Rodmål Apikal mekanisk udrensning Medikamental behandling (aktiv skyldning) Mellemseance Rodfyldning. 

Jens Lætgaard

1 point

Molar plast

Dette korte kursus vil gennemgå fra start til slut, hvordan man fjerner en gammel fyldning i en tand med infraktioner og infraktionssymptomer for at erstatte den med en en ny plastfyldning. Kurset vil bl.a. gennemgå:  Fjernelse af fyldning Placering af sektionsmatrice Forberedelse af tanden til komposit opbygning Opbygning komposit i lag Fossa- og fissursystem Justering, pudsning og polering.

Jens Lætgaard

0.5 point

Fortandsplast

Jens lætgaard præsenterer tandlæge Jan Thomsen som på dette kursus vil tage dig igennem, hvordan man udfører en behandling af fortand med plast, herunder: Hvordan man skal håndtere æstetisk plast, bl.a. til opdækning Forberedelse af tanden. Vurdering, mugup, ætsning, m.m.  Placering og fiksering af matriceanlæg Hvordan man laver opbygning komposit i lag Justering, pudsning og polering Vigtigheden af godt samarbejde mellem tandlæge og klinikassistent

Jens Lætgaard

0.5 point

Bedøvelse

På dette kursus vises der hvordan man beøver en patient, set fra forskellige behandlinger og reaktioner. Kurset er bygget op af lektionerne:  Patienten bliver dårlig  Bedøvelse ved amotio 8-8 Bedøvelse ved retrograd +6  Der vil på lektionerne blive givet praktiske eksempler på, hvordan man giver en god og korrekt bedøvelse, samt hvilke muligheder man har for at bedøve patienten.

Jens Lætgaard

0 point

Opdækning og assistance til implantat

På dette kursus bliver der gennemgået hele klargøring til og af patient, inden implantat. Kurset indeholder:  Klargøring af klinik Afvaskning af patient  Opdækning til implantat Der er mange detaljer i dette kursus, så man kan med fordel gense kurset flere gange. Der vil også være en grundig gennemgang af hvordan man holder patienten, klinikken og sig selv så steril som muligt. 

Jens Lætgaard

0 point

Implantatprotetik

I dette kursus vil du blive klogere på implantat protetik hos en patient. Følgende punkter bliver gennemgået:  Aftryk med åben ske  Aflevering impl kroner 6-, 5-  Aftryk med lukket ske  Aflevering krone impl +5

Jens Lætgaard

1 point

Implantatkirurgi

Dette kursus er en introduktion til implantat kirurgi. Følgende punkter bliver gennemgået:  Implantatindsættelse 4+  A-PRF blodtagning  Implantat 6-6 Scandefa 

Jens Lætgaard

1 point

Implantatkirurgi lukket sinusløft

I dette kursus vil du lære om implantat kirurgi med et lukket sinusløft. Der vil blive gennemgået følgende punkter:  Lukket sinusløft og implantat 6+  Implantat/Lukket sinusløft +6

Jens Lætgaard

1 point

Opdækning og assistance til oral kirurgi

Lær hvordan du bedst laver opdæk og assistance til kirurgi. Følgende emner vil blive gennemgået i dette kursus:  Håndvask og håndspritning Klargøring af kirurgibakke  Påtagning af kirurgisk handske  Klargøring af kirurgisk unit/rullebord  Opdækning til kirurgi med patient i stolen  Afdækning af røntgentubus  Afdækning af lampehåndtag  Montering af kirurgisk sugebeholder  IRM cement udrøring 

Jens Lætgaard

0.5 point

Visdomstandsfjernelse

Dette kursus handler om, hvordan man fjerner en visdomstand.  Videoen indeholder følgende punkter:  Indledning Amotio 8-8 Ilægning af PRF membraner og suturering Amotio -8 Ilægning af PRF membraner og suturering Amotio 8+ Suturering. Afslutning. Sutur fjernelse og instruktion i hjemmeskylning

Jens Lætgaard

1 point