Marianne Holst-Knudsen

Marianne Holst-Knudsen er tandlæge og tidligere klinikejer med 43 års erfaring i faget. Marianne har haft en gennemgående helhedstilgang til sine patienter, hvor hovedvægten har ligget på at forstå og bevare væv og sundhed. Derudover bevidner hendes omfattende efteruddannelse på højt niveau, både nationalt og internationalt, om et vedvarende ønske om faglig udvikling. Marianne er nu pensioneret, men efterlader fortsat et betydningsfuldt aftryk på branchen med sin store faglighed og ønske om at vidensdele.